TAMAMLAYICI TIP VE REGÜLASYON/BATI TIBBINDAN FARKI

Bugünkü Modern Tıbbın kökeni Güneydoğu ve Orta Asya Tıbbıdır. Doğudan Batıya doğru olan göçler  ve toplumsal hareketlerle önce İran. Mısır, Arap ve sonra da Anadolu Tıbbı yükselişe geçti. Antik Çağ’ dan beri Anadolu’ da Tıp vardır ve “tıbbın babası” olarak kabul edilen Hipokrat’ ta Anadolu’ dan çıkmıştır. Tıp, sanayi devriminin etkisiyle gelişmesini farklı bir yöne doğrultarak kendisini köklerinden koparmıştır. Bunun sonucunda da insanı adeta bir makine, tamir edilmesi gereken bir obje olarak görmeye başlamıştır. İnsanların sadece bedensel sorunlarıyla ilgilendiği için bazı durumlarda hastaya “bizim yapabileceğimiz bir şey yok” diyerek dertleriyle çaresizlik içinde bırakabilmektedir.

Oysa doktorlardan sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal yardım da bekler insanlar. Evlerine gittiklerinde yazılan ilaçlarla yetinmek istemeyen; korkularını, endişelerini paylaşabilmeyi, yiyecek içecekleri konusunda doktorlarına danışabilmeyi beklerler.İnsanın sağlığı, içinde yaşadığı çevre, aldığı besinler, içtiği su, giydiği kıyafetler, yaşadığı evin koşulları insan sağlığı için önemlidir. Doğal yöntemlerle tedavide, masaj, akupunktur, fitoterapi,Tai Chi, Yoga gibi beden egzersizleri, meditasyon beslenme, konuşma-hastayı dinleme, müzik, koku, ses gibi insanın insan olduğunu hatırlatan, mutlu kılan, ruhsal motivasyonunu arttıran, iyileşme sürecini hızlandıran birçok unsura yer verilir.

Tamamlayıcı Tıp, hastalığı meydana getiren genetik yapı, çevre koşulları, iş ve aile ortamı, hastalanan organdan etkilenen diğer organsal değişiklikleri ve bunun oluşturduğu psikolojik farklılıklaşmaları  birlikte değerlendirir.

Yukarıda açıklandığı gibi Batı Tıbbı’nın insanlara tam olarak yardım edememesi ve bazı konularda eksik kalması insanların çare üreten Tamamlayıcı Tıbba yeniden yönlenmesine neden olmuştur.


Copyright © Gurselvelioglu.com 2012 | TümHakları Saklıdır